Category Archive MATEMATİK VE HAYAT

MEB TEOG Tercih Rehberi! TEOG Tercih İşlemlerinde 47 Soru ve 47 Cevap!

MEB TEOG Tercih Rehberi! TEOG Tercih İşlemlerinde 47 Soru ve 47 Cevap!

MEB, TEOG sistemi kapsamında orta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri için 47 soruluk tercih rehberi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) rehberinde, adayların tercih yapacakları okulların tanıtım bilgileri, kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan ve dal bilgilerini nasıl öğrenecekleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Rehbere göre adaylar, tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyurulara www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek ve tüm ortaokul müdürlüklerinden tercih süreciyle ilgili bilgi alabilecek.

Öğrenciler yerleştirmeye esas puanlarına (YEP) itiraz için 10 Temmuz’a kadar velileri aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla rehberde yer alan bankalara 20 lira yatıraraktan sonra itirazın nedeninin yer aldığı dilekçe ve varsa gerekli belgeler de eklenerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuracak.

Rehberde, yerleştirme işlemleri tercihlerinin ne zaman, hangi adresten yapılacağına, tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartlarının neler olduğuna da yer verildi.

Buna göre öğrenciler, yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul tercihinde bulunacak.

MEB’in yayınladığı 2017 TEOG tercihleri ile ilgili 47 soru-cevap için tıklayın

TEOG TERCİH İŞLEMLERİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1. Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgileri (kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan/dal…) nasıl öğrenilebilir?
Okulların tanıtım bilgilerine e-okul.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmış olan 2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih Listelerinden ulaşılabilir.

2. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyurular nereden takip edilebilir?
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyulara www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Ayrıca bu süreçte yapılması gereken işlemlerle ilgili tüm ortaokul müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

3. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları (YEP) hangi adresten öğrenilebilir?
Öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları, www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilmektedir.

4. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarına (YEP) nasıl itiraz edilebilir?

Yerleştirmeye esas puanların açıklanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde (10 Temmuz 2017 tarihine kadar) öğrenci velisi tarafından öğrenci T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir. Daha sonra itirazın nedeninin yer aldığı dilekçe ve var ise gerekli belgeler de eklenerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelen itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci, herhangi bir güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt olmak isterse, bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?
Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, söz konusu okullara 21 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırabilecektir.

6. Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir mi?
Söz konusu liselere kayıt yaptıran öğrenciler, hem yerleştirme işlemleri için hem de yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan anadolu imam hatip lisesindeki kayıtları iptal olacaktır. Tercihleri doğrultusunda daha sonra yerleştirildikleri okula kayıtları ise otomatik olarak yapılacaktır.

7. Yerleştirme işlemleri için tercihler ne zaman, hangi adresten yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 24 Temmuz 2017 en geç saat 17:00’ye kadar e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne onaylatılacaktır.

8. Tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartları nelerdir?
• 2016–2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ve Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak, • Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak, • Yerleştirmeye esas puana (YEP) sahip olmak.

9. Tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik yapacak herhangi bir birim var mıdır?
Tercih işlemleri yapılırken öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 26.846 öğretmen görevlendirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri aracılığıyla bu öğretmenlerin görevli oldukları okullar öğrenilerek tercih sürecinde rehberlik hizmeti alınabilecektir.

10. Tercih edilecek okullar belirlenirken öğrenci ve velilerin yararlanabileceği bir tercih robotu var mıdır?
https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTE RCIH/SNV08008.ASPX internet adresinden tercih robotuna ulaşılabilmektedir.

11. Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihlerde en fazla kaç okul tercih edilebilir?
Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecektir.

12. Tercih listesi oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?
Tercih listesi oluşturulurken okulların tercih kodları, öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan tablolarında ifade edilen yüzdelik dilimi, yerleştirmeye esas puanı dikkate alınmalıdır ve özellikle okulların kontenjan durumları ve tanıtım bilgileri incelenmelidir.

13. Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih ettiği ve bu öğrencilerden sadece birinin yerleştirilebildiği bir durumda, hangi öğrenci öncelik hakkına sahip olur?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

14. Tercih sürecinde evden bireysel olarak tercih yapmak isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?
Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihler, e-okul.meb.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilecektir. Tercih yapabilmek için, açılan tercih işlemleri ekranındaki «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» butonu seçilecektir. Evden bireysel olarak yapılan tercihler de mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne gidilerek elektronik ortamda onaylatılacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

15. Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılmaması durumunda, öğrencinin tercih başvurusu kabul edilir mi?

Tercihler mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

16. Tercih işlemlerini bireysel olarak yapamayan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?
Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu – Ek 1” doldurulup veli tarafından imzalanacak ve herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne teslim edilecektir. Okul müdürlüğü tercih işlemlerini bu forma bağlı kalarak veli adına yapacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

17. Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse ne zaman yapılabilir?
Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse, okul müdürlükleri tarafından yapılacak olan elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemleri tamamlanmış olacaktır.

18. Yurt dışından sınava giren öğrenciler tercih başvurularını nasıl yapacak?

Yurt dışından sınava giren öğrencilerden e-okul sistemine kayıtlı olanlar e-okul.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek 2)’nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 24 Temmuz 2017 saat 17:00’ye kadar Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

19. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri tercih başvurularını nasıl yapacak?
Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek 2)’nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 24 Temmuz 2017 saat 17:00’ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

20. Tercih başvurularının başladığı 14 Temmuz 2017 tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?
30 Haziran – 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında özel okullara kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabileceklerdir. Bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem yerleştirmeye esas nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

21. Tercih başvuruları başladıktan sonra özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler ne yapmalıdır?
Tercih işlemleri için e-okul.meb.gov.tr internet adresinden giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonları görülecektir. Özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler, «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonunu işaretleyecektir. Bu öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

22. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrenci, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumuna otomatik olarak kayıt edilecektir.

23. Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler nasıl belirlenecektir?
Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

24. Yerleştirme işlemleri yapılırken nelere dikkat edilecektir?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; • tercihleri doğrultusunda, • okul kontenjanlarına göre, • yerleştirmeye esas puan üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.

25. Yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?
Yerleştirme sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde www. meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

26. Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaktır?
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kayıtları otomatik olarak yapılacaktır. Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

27. Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Tercih yapmayan öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

28. Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

29. Yerleştirme sonuçlarına göre okulların boş kalan kontenjanları ne zaman ilan edilecektir?
Okulların boş kalan kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

30. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için kimler tercih yapabilecektir?
Kayıtlı bulundukları okuldan başka bir okula geçmek isteyen tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilecektir.

31. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları ne zaman yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları, • 14-18 Ağustos 2017, • 21-25 Ağustos 2017, • 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

32. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları nasıl yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısı alınacak, bunlar veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.

33. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edilebilir?
Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her birinde üç okul tercihi yapabilecek ve tercih yapılacak okulda boş kontenjan şartı aranmayacaktır.

34. Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularını nasıl yapacaktır?
Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde açılacak olan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” aracılığıyla yapacaktır. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

35. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri; yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde, yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne göre ve boş kontenjanlara merkezî olarak yapılacaktır.

36. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları, • 21 Ağustos 2017 • 28 Ağustos 2017 • 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

37. Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına hangi öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?
Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, istemeleri halinde millî eğitim müdürlüklerinde kurulan il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına tercih başvurusu yapabilecek ve komisyonlar tarafından il/ilçe sınırları içindeki okullarda boş kalan kontenjanlara yerleştirilebilecektir.

38. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları hangi tarihlerde tercih başvurusu alacaktır?
İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.

39. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılan tercih başvurularında öğrenciler kaç okul tercih edebilir?
Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan 3 okul tercih edebilecektir.

40. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılan tercih başvurularına göre yerleştirme işlemlerini nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri; il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından, nakil mevzuatına göre, il/ilçe sınırları içinde ve yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

41. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?
İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları, 15 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir.

42. Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin yerleştirilmesi, geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır.

43. Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

44. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin özellikleri nelerdir?

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, bir meslek alanında pilot uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programları uygulamak ve faaliyet göstermek üzere açılan mesleki ve teknik Anadolu liseleridir. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi vb. konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolleri yapılır. Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulanır.

45. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tercih edilirken nelere dikkat edilmelidir?
Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için tercih başvuruları doğrudan okul müdürlüklerine yapılacaktır. Bu liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler, 3-13 Temmuz 2017 tarihlerinde ilgili okul müdürlüklerine başvuracaklardır.

46. Yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin nereye başvurmaları gerekir?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 11-14 Eylül 2017 tarihleri saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

47. Yatılılığa başvuran öğrenciler için sonuçlar ne zaman açıklanacaktır?
Yatılılığa yerleştirme sonuçları okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir.

TEOG REHBERLİK VİDEOLARI

2017-2018 Lise Taban Puanları Artacak mı? Azalacak mı?

En Güncel ve Gerçek Lise Taban Puanlarını Öğrenmenin Yolu

Yüzdelik Dilim Nedir? 2017 LİSE Yüzdelik Dilimler Ne Olacak?

2017 Yılı 2. Dönem TEOG Türkiye Ortalamaları ve 1. Dönem ile Karşılaştırması

TEOG Merkezi ortak sınavlarda “Matematik” barajı aşıldı

2017 TEOG İstatistikleri ve Önceki Yıllarla Karşılaştırması

Özel Lise mi Devlet Lisesi mi? Hangisi Daha Avantajlı?

Her Lisenin Taban Puanı Artar mı?

Düşük Puanla İYİ BİR LİSEYE GİTMEK Mümkün mü?

2017 TEOG – Lise Taban Puanlarını Kim Belirliyor?

TEOG SINAVLARINDA SON 3 YILDA FULL ÇEKEN ÖĞRENCİ SAYILARI

TEOG TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANIR?

2017 TEOG MEB Tercih Robotu Nasıl Kullanılır? Yüzdelik Dilimler Ne oldu?

2017 TEOG – Lise Tercih Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

MEB – TEOG Geçmiş Yıllardaki Ortak Sınavlara İlişkin Sayısal Veriler

MEB – TEOG Geçmiş Yıllardaki Ortak Sınavlara İlişkin Sayısal Veriler | Hanifihoca.Com

MEB – TEOG Geçmiş Yıllardaki Ortak Sınavlara İlişkin Sayısal Veriler, 2017 TEOG İSTATİSTİKLERİ, 2016 TEOG İSTATİSTİKLERİ, 2015 TEOG İSTATİSTİKLERİ, 2014 TEOG İSTATİSTİKLERİ

Yayınlanmış Analiz ve Raporlar

2016-2017 Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Raporu
Ankara – MEB, ODSGM
  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Ankara – MEB, ODSGM
  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Bu Çalışmada; 27-28 Nisan 2016 Tarihlerinde Uygulanan 2. Dönem Ortak Sınavlara İlişkin Sayısal Bilgiler Verilmiştir.

  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

 

Bu Çalışmada; 27-28 Nisan 2016 Tarihlerinde Uygulanan 2. Dönem Ortak Sınavlara İlişkin Test ve Madde İstatistikleri Verilmiştir.

  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Bu Çalışmada; 25-26 Kasım 2015 Tarihlerinde Uygulanan 1. Dönem Ortak Sınavlara İlişkin Sayısal Bilgiler Verilmiştir.

  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Bu Çalışmada; 25-26 Kasım 2015 Tarihlerinde Uygulanan 1. Dönem Ortak Sınavlara İlişkin Test ve Madde İstatistikleri Verilmiştir. Ayrıca, Testlere Ait Bazı Sayısal Bilgiler Sunulmuştur.

  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Bu Çalışmada; 29-30 Nisan 2015 Tarihlerinde Uygulanan 2. Dönem Ortak Sınavlara İlişkin Test ve Madde İstatistikleri Verilmiştir. Ayrıca, Testlere Ait Bazı Sayısal Bilgiler Sunulmuştur.

  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Bu Çalışmada; 26-27 Kasım 2014 Tarihlerinde Uygulanan Ortak Sınavlara Ait Test ve Madde İstatistikleri Verilmiştir. Ayrıca, Testlere Ait Bazı Sayısal Bilgiler Sunulmuştur.

  • Hazırlayan: Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Hanifihoca.Com

TEOG TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANIR? TEOG ÖRNEK TERCİH LİSTESİ

TEOG TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANIR? TEOG ÖRNEK TERCİH LİSTESİ

TEOG ÖRNEK TERCİH LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN. | Hanifihoca.Com 

2017 TEOG Tercihleri İçin Hazırlanan Tercih Listesini Dilediğiniz Gibi Kullanabilirsiniz.

TEOG tercihi, TEOG tercihleri, 2017 TEOG Örnek tercih listesi, TEOG tercih klavuzu, 2017 TEOG tercih klavuzu, TEOG tercih takvimi, 2017 TEOG tercih takvimi

2017 TEOG Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayınlandı

2017 TEOG Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayınlandı

TEOG tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselere tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınlaması ardından en çok sorulardan biri de bul oldu. MEB’in resmi sayfasından yayımlanan TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrenciler liste tercihlerini yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 30 Haziran’da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından liselere tercihler alınacak. İşte 2017 TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu!

İki milyona yakın ortaoöğretim 8. sınıf öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 2017 TEOG sınav sonucunun açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. Sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra beklenen duyuru yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG’a katılım sağlayan öğrencilerin lise tercihlerini yapabilmesi için ihtiyacı olan liselere tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Sürece ilişkin detayların yerl aldığı kılavuzda tercihlerin ne zaman başlayacağı sorularına yönelik yanıtlar da yer alıyor.

2017 Ortaöğretim Kurumları Tercih ve Yerleştirme Takvimi için tıklayın.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 30 Haziran’da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 30 Haziran-13 Temmuz’da yapılacak. TEOG yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos’ta ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na göre, 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.

Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

“Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım.” butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017’ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.

Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5’lik dilimden seçilerek yapılacak.

Tercih başvuru durumu, “iptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

TEMATİK LİSELERE BAŞVURULAR

Bakanlığın kılavuzuna, tercih yapılabilecek lise türleri arasına musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, tematik meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri olmak üzere 3 yeni okul türü daha eklendi.

Bu yıl ilk kez tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kayıtlar, 3-13 Temmuz’da yapılacak.

Öğrenciler, başvuru süresi içinde ilgili okul müdürlüklerine başvuracak. Öğrenciler, ilgili mevzuata göre yapılacak değerlendirme puanının yüzde 30’u ile yerleştirme puanının yüzde 70’inin toplamı ile bulunacak puana göre sıralanacak. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilecek. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilecek. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kesin kayıt işlemleri, diğer liselere tercih işlemleri başlamadan önce tamamlanacak.

Mesleki eğitim merkezlerinin yasa ile zorunlu öğretim kapsamına alınması ile bu okul türleri de kılavuza girdi. Mesleki eğitim merkezlerine 9’uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanacak. 11’inci sınıfın sonunda “kalfalık belgesi”, 12’nci sınıfın sonunda ise “ustalık belgesi” düzenlenecek.

27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilecek. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilecekler.

Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci kayıtları, 21 Temmuz’da yapılacak.

KILAVUZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerince parasız yatılılık sınav sürecinden çıkarıldı. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının (PYBS) adı İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı (İOKBS) olarak değiştirildi.

Yatılılığa yerleştirme sonuçları, okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017’de ilan edilecek.

Königsberg’in Yedi Köprüsü ve Topolojinin Doğuşu

Königsberg’in Yedi Köprüsü | Hanifihoca.Com

Bazen bir problemi çözmek, bir problemi çözmekten daha fazlasıdır. Königsberg Köprüleri Problemi buna güzel bir örnektir. Königsberg günümüzde Rusya Federasyonu’nda Kaliningrad adıyla yer alan, tarihte ise Alman Doğu Prusya eyaletinin başkenti olan bir şehirdir. Bu şehirde Eski ve Yeni Pregel nehirleri birleşerek Pregolya nehrini oluşturmaktadır. Bu nehirler şehri dört bölgeye ayırmaktadır ve nehir üzerine inşa edilen yedi köprü ile bu bölgeler birbirine bağlanmıştır. 

Königsberg’in Yedi Köprüsü Problemi şudur: Şehrin herhangi bir noktasından başlayıp, her köprüden yalnızca bir defa geçmek şartıyla bir şehir turu yapılabilir mi?

Çözüme geçmeden önce, Matematikte çok farklı kapılar açan bu problemi çözmeyi denemenizi tavsiye ediyorum.

Anlaşılması basit olan bu probleme çözüm bulunamamış, neden bulunamadığı ise 1736 yılında ünlü matematikçi Leonhard Euler’in çözümüyle açıklığa kavuşmuştur.

Euler’in Çözümü

Euler çözümünde kara parçalarını harflerle, köprüleri ise sayılarla işaretlemiştir. Çözümü kolaylaştırmak ve şekli daha sade hale getirmek amacıyla kara parçalarının noktalarla, köprülerin ise çizgilerle temsil edildiği ikinci bir şekil yani graf (çizge) çizilir. Graflar graf elemanı, noktalar düğüm, düğüme bağlı olan elemanların sayısı ise düğüm derecesi olarak adladırılmak üzere soru, grafın herhangi bir düğümünden başlayarak yedi elemanının her birini bir ve yalnız bir kere kullanarak dolaşma problemine dönüşmüş olur. Bu grafta A, B ve D düğümlerinin derecesi 3, C düğümünün derecesi ise 5’tir.

1736’da Euler’in incelemeleri böyle bir gezintinin mümkün olmadığını kanıtlamış ve bu tür dolaşmayı mümkün kılacak grafların şu özelliklere sahip olmaları gerektiğini göstermiştir: Birleşik bir grafın bütün elemanlarını bir ve yalnız bir defa kullanarak dolaşmak için o grafın tek dereceli düğümlerinin sayısı eğer varsa iki olmalıdır. Tek dereceli düğümler dolaşmanın başlangıç ve bitiş düğümleridir. Grafta böyle düğümler yoksa dolaşmaya herhangi bir düğümden başlanabilir.

Çözümün temelinde yatan düşünce şudur: Bir düğüm, başlangıç ya da bitiş düğümü değilse o düğüme gelen kişinin turu tamamlayabilmek için oradan ayrılması gerekecektir. Dolayısıyla bu tip düğümler çift dereceleri olmalıdır. Oysa tek dereceli bir düğüme, örneğin D düğümüne ikinci kez gelen bir kişi çıkış yolu bulamayacaktır. Dolayısıyla bu düğüm ya gezintinin bitiş düğümü olmalıdır ya da başlangıç düğümü olarak seçilmelidir ki ikinci gelişte çıkış yolu bulunabilsin. Buna göre tek dereceli düğüm sayısı ikiden fazlaysa gezinti tamamlanamayacaktır.Yürüyüşün sonunda başlangıç noktasına dönülebilmesi içinse bütün düğümler çift dereceli olmalıdır. Böylece, başlangıç ve bitiş düğümü aynı olan ve her bir elemanı sedece ve en az bir kez içeren turlara “Euler turu” ve Euler turu içeren graflara da “Euler grafları” denmiştir.

Bir Problemden Fazlası

Leonhard Euler’in bu araştırmaları matematikte tamamıyla yeni bir dal olan graf teorisinin ilk teoremi ve topolojinin keşfinin habercisi olmuştur. Çözümün ardından Euler, “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis” isimli makaleyi yayımlamıştır.

Çözümün Kullanım Alanları

Ayrıt rotalama problemleri, pek çok araştırmacının üzerinde çalıştığı bir rota en iyilemesi problemidir. Bu problemin, gerçek hayatta mektup dağıtımı, yol bakımı, kar temizleme, çöp toplama, devriye araçları ve yol tuzlama konularında pek çok uygulaması vardır. Gerek hükümetler gerekse de işletmeler her yıl bu işlemler için önemli harcamalar yapmaktadırlar. Fakat planlamanın etkin olarak yapılamaması durumunda önemli miktarlarda kaynak israfı söz konusudur.

Yararlanılan Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Königsberg’in_yedi_köprüsü

matematikciler.com

TEOG Merkezi ortak sınavlarda “Matematik” barajı aşıldı

TEOG Merkezi ortak sınavlarda “Matematik” barajı aşıldı

2017 Yılı 2. Dönem TEOG Türkiye Ortalamaları ve 1. Dönem ile Karşılaştırması

Millî Eğitim Bakanlığınca, 8´inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlara ilişkin verilere göre, matematik dersinin başarı ortalaması ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35 düzeyinde gerçekleşti.

Bakanlık, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 26-27 Nisan´da gerçekleştirilen 8´inci sınıflar 2. dönem merkezi ortak sınavı test ve madde istatistiklerini hazırladı.

Merkezi ortak sınavlar 2. dönem sayısal verilerine göre, sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı. Sınavların yapıldığı Türkçe, matematik, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının yer aldığı testler arasında en çok doğru yapılan test, 146 bin öğrencinin 20 sorunun tamamına doğru yanıt vererek 100 tam puan aldığı din kültürü ve ahlak bilgisi oldu. Geçen yıl, bu testin tamamını doğru cevaplayan öğrenci sayısı 172 bin 405 olmuştu.

Merkezi ortak sınavların ikincisinde, 139 bin öğrenci İngilizce, 112 bin öğrenci fen bilimleri, 177 bin öğrenci Türkçe, 180 bin öğrenci T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 76 bin öğrenci de matematik testinin tüm sorularına doğru yanıt verdi.

Geçen yıl ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda matematik testinde 20 sorunun tamamını doğru yanıtlayan öğrenci sayısı 20 bin 299 iken bu yılki sayının 76 bine çıkması dikkat çekti. Öte yandan, testlerdeki puan ortalaması geçen yıl matematikte 42,05 iken bu yıl 55,35 oldu.

Bu kapsamda, ikinci dönem ortak sınavlarda en düşük ortalamaya sahip ders matematik olmasına karşın, bu dersin başarı ortalaması Türkiye genelinde ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35´e ulaştı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi ortalaması geçen yıl 78,25 iken bu yıl 78,15 ile yine öğrencilerin en yüksek başarı elde ettiği ders oldu.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük testinin puan ortalaması geçen yıl yüzde 65,08 iken bu yıl 73,75, Türkçe testinin puan ortalaması geçen yıl 60 iken bu yıl 72,3, fen bilimleri testinin puan ortalaması geçen yıl 56,04 iken bu yıl 65,75 olarak gerçekleşti. Öte yandan, İngilizce testinin puan ortalaması 57,60´dan 60,10´a yükseldi.

Testlerin zorluk derecesi

Sınavda madde güçlük indeksi sonuçlarına göre en zor testin matematik, en kolayının ise din kültürü ve ahlak bilgisi testi olduğu belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, merkezi ortak sınav verilerine ilişkin yaptıkları değerlendirmede, bu yılki başarının geçen yıllara göre yüksek olmasının, MEB´in hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Merkezi ortak sınavların yalnızca bir dersin merkezi olarak yapılması anlamına geldiğine ve sınav stresini azaltmayı amaçladığına işaret eden yetkililer, başarının giderek yükselmesinin bu amacı doğruladığını belirtti.

Yetkililer, merkezi ortak sınavlardaki başarı oranının artmasında, MEB´in Türkiye genelinde ücretsiz düzenlediği destekleme ve yetiştirme kurslarının katkısının da bulunduğuna dikkat çekti. Soruların müfredat kapsamında hazırlandığını ve düzenli çalışan öğrenciler için sürpriz bir sorunun yöneltilmemesinin, başarının artmasındaki diğer bir etken olduğunu vurgulayan Bakanlık yetkilileri, “Sınıfında matematikten 100 alan bir öğrencinin merkezi ortak sınavda da aynı başarıyı gösterebilmesi, MEB´in baştan beri hedeflediği bir sonuçtu.” değerlendirmesinde bulundu.

2017 2.DÖNEM TEOG İSTATİSTİKLERİ VE 2016 YILI KARŞILAŞTIRMASI

 

Parmaklarla Trigonometri Nasıl Hesaplanır, Trigonometri Formülleri

Parmaklarla Trigonometri Nasıl Hesaplanır, Trigonometri Formülleri

parmak hesabı ile trigonometri vikipedi, parmak hesabıyla trigonometri örnekleri, trigonometri pratik yöntemler, trigonometri sağ el kuralı, sinüs hesaplama formülü, trigonometri pratik bilgiler, sinüs hesap makinesi, trigonometrik değerleri ezberlemenin kolay yolu

TEOG’ da Matematik Bilmeden Full Çekilebilecek Sorular

TEOG’ da Matematik Bilmeden Full Çekilebilecek Sorular | 8.Sınıf Matematik

Videonun ders notuna http://www.hanifihoca.com adresinden erişebilirsiniz.
http://www.istanbulmatematik.net